Bestemmingen (4)

  • Cultuur
  • Geschiedenis

Kiev is nog grotendeels onbekend bij het westerse publiek. Toch heeft de stad alles voor een geslaagde citytrip. Het is één van de oudste Europese steden. Door de straten waart de geest van vroeger. Vele gebouwen gaan terug tot de elfde eeuw, en verdienen terecht hun status van wereldschat. Na de val van de Sovjetunie kwam de modernisering in een stroomversnelling terecht.